Tin tức

Traning phần mềm "Quản lý nhuộm" cho khách hàng Gia Anh - Hóc Môn

Tranning khách hàng Gia Anh gói quản lý nhuộm trong đó bao gồm 2 gói phần mềm " Quản lý mộc & quản lý hóa chất". Mục tiêu khách hàng ở 2 gói sản phẩm này phải đáp ứng giúp cho khách hàng thực hiện các hạng mục sau:

* Tổ chức các bộ phận làm việc (kho mộc, đơn hàng, qlsx , thành phẩm, xuất hàng, kế toán..) nội dung việc thực hiện trực tiếp trên phần mềm theo cách có khoa học, hạn chế sai xót.

* Quản lý các bộ phận kỹ thuật gồm: phòng thí nghiệm, phòng cân màu, quản lý nhuộm theo 1 qui trình chung.

Để đáp ứng các yêu cầu trên phía Bảo Tín đã cung cấp gói sản phẩm đặc trưng cho khách hàng như sau...

Liên hệ