Tin tức

Lắp đặt hệ thống cân hóa chất tự động cho nhà máy PHÂN BÓN NI VIỆT

1.) Nội dung yêu cầu khách hàng

Yêu cầu của nhà đầu tư Ni Việt như sau, hệ thống gồm 5 bồn hóa chất sẽ cấp hóa chất vào 1 bồn tổng. Số lượng cân hóa chất do người dùng thiết lập và một số yêu cầu như sau:

1. Sai số 1~2% cho mỗi thùng

2. Sau khi bơm đủ số lượng hệ thống sẽ tự quấy đều hóa chất theo thiết lập của người quản lý

3. Sử dụng màn hình cảm ứng thao tác trực tiếp.

* Đối với sai số để đáp ứng được yêu cầu trên, chúng tôi sử dụng Flowmeter để quản lý số lit cấp trực tiếp cho 5 bồn. Ngoài ra, hệ thống bơm sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển hóa chất từ  5 bồn sang bồn tổng. 

2.) Công tác chuẩn bị

Phần chuẩn bị thiết bị lắp đặt cho hệ thống này gồm có các phần chính như sau:

- Tủ điều khiển PLC trung tâm sử dụng màn hình cảm ứng 7'' để thao tác

- Sử dụng Flowmeter để quản lý số lượng hóa chất cấp cho bồn tổng

- Sử dụng bơm màn của hãng ALL-FLO của USA để bơm hóa chất.

- Các đường ống PVC 

- Các val điều khiển

Các hình ảnh một số vật tư dùng để lắp đặt phía dưới

3.) Thi công

Một số hình ảnh thi công lắp đặt hệ thống cân tự động

4.) Vận hành

Vận hành hệ thống cân tự động chúng tôi sẽ cung cấp hình ảnh và video để cho mọi người tìm hiểu.

  ► VIDEO 1: MÔ TẢ PHẦN ĐIỀU KHIỂN TỪ MÀN HÌNH CẢM ỨNG PLC

  ► VIDEO 2: MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA FLOWMETER

 

 

Liên hệ