Tin tức

Cải tạo hệ thống cân chất lỏng tự động cho nhà máy THIÊN PHÚ THỊNH - QUẬN 12

Hệ thống cân trợ của khách hàng cần cải tạo thay thế phần điều khiển và sử dụng phần mềm của Bảo Tín. Các hạng mục chi tiết phía dưới như sau

1.) Nội dung yêu cầu của khách hàng

- Tận dụng hầu hết các thiết bị như : tủ điều khiển, giàn bơm, valve điều khiển, loadcell, màn hình cân, máy tính..

- Phần thay thế gồm: PLC , phần mềm PLC, phần mềm lập phiếu và cân tự động.

- Hệ thống sử dụng cho 12 chất lỏng.

- Sai số khi cân giao động từ 1~3% cho mỗi chất ( phần này chúng tôi sẽ có video sau khi lắp đặt hoàn tất nha mọi người)

2.) Hình ảnh thiết bị và mặt bằng lắp đặt ban đầu

Sau đây một số hình ảnh về thiết bị ban đầu của khách hàng như sau:

3.) Thực hiện

Đối với hệ thống này, chúng tôi có 2 nhân viên thực hiện dự tính hoàn tất bàn giao hệ thống trong vòng 5 ngày. Một số hình ảnh được ghi nhận lại trong quá trình thực hiện lắp đặt hệ thống.

4.) Vận hành

5.) Bàn giao khách hàng

6.) Đánh giá của khách hàng

Liên hệ