Tin tức

Bàn giao phần mềm quản lý mộc & hóa chất cho nhà máy THUẬN PHÚ VINH - KCN LÊ MINH XUÂN

Bảo Tín cung cấp khách hàng 2 gói phần mềm "Quản lý mộc và quản lý hóa chất" nhầm giúp khách hàng kiểm soát các bộ phận gồm:

♦ Kho mộc

♦ Quản lý đơn hàng

♦ Phân mẻ sản xuất

♦ Cân thành phẩm

♦ Kho thành phẩm

♦ Kho hóa chất

♦ Phòng thí nghiệm

♦ Công nợ khách hàng và nhà cung cấp hóa chất.

Một số hình ảnh, hoạt động sau khi đưa sản phẩm vào thực tế:

 

Liên hệ